Header Ads

(PC) Ninja Rùa 2003 (TMNT) 2003 - Full Game (Update Link 11.2019)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2003
Full Game (Update Link 11.2019)
Infogatevn.com
  THÔNG TIN GAME
♦ Tên Game: Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 (TMNT 2003); Ninja Rùa (VN)
♦ Ngày phát hành: October 21, 2003 (PC)
♦ Nhà phát triển: Konami
♦ Nhà xuất bản: Konami
♦ Tác giả: Yuji Kojima
♦ Nhà sản xuất: Kengo Nakamura
♦ Soạn thảo: Yuichi Tsuchiya, Masanori Akita
♦ Series: Teenage Mutant Ninja Turtles
♦ Nền tảng: PlayStation 2, Xbox, GameCube, Microsoft Windows, Game Boy Advance
♦ Thể loạiAction, Beat 'em up
♦ Mode(s): Single-player, Multiplayer
♦ Size: 120 Mb
♦ Source: Internet
infogatevn.com
  GIỚI THIỆU GAME
* Overview:
Teenage Mutant Ninja Turtles is a beat 'em up video game developed and published in 2003 by Konami, based on the 2003 TV series.
* Tổng quan:
Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja rùa) là một trò chơi video thể loại chặt chém, hành động được phát triển và phát hành vào năm 2003 bởi Konami , dựa trên seri phim truyền hình năm 2003. 
Gameplay:
The player can play as either Leonardo, Donatello, Michelangelo or Raphael. Each turtle has his own unique set of levels to complete. There is a story mode for one or two players, and there is also a versus mode where two players can fight head to head. In the versus mode, players can fight as all 4 turtles, Splinter, Casey Jones, Hamato Yoshi, The Turtlebot, Hun, Oroku Saki, and Shredder. A Challenge mode is unlockable by defeating Oroku Saki with any Turtle in the Story Mode, which needs to be complete to unlock Hamato Yoshi and his dojo.
Lỗi chơi:
Người chơi có thể chọn các nhân vật như: Leonardo, Donatello, Michelangelo hoặc Raphael. Mỗi con rùa có bộ cấp độ riêng để hoàn thành. Có một chế độ câu chuyện cho một hoặc hai người chơi, và cũng có một chế độ so với hai người chơi có thể chiến đấu trực tiếp. Trong chế độ chiến đấu, người chơi có thể chiến đấu với cả 4 chú rùa, Splinter, Casey Jones, Hamato Yoshi, The Turtlebot, Hun, Oroku Saki và Shredder. Chế độ Thử thách có thể mở khóa bằng cách đánh bại Oroku Saki với bất kỳ Rùa nào trong Chế độ cốt truyện, cần hoàn thành để mở khóa Hamato Yoshi và võ đường của anh ta.
* Plot:
- The main gameplay loosely adapts the following season one episodes: "Things Change", "A Better Mouse Trap", "Attack of the Mouser"s, "Meet Casey Jones", "Nano", "Darkness on the Edge of Town", "The Way of Invisibility", "Notes From the Underground" (Parts 1-3), and "Return to New York" (Parts 1-3), as well as a level that is not derived from the animated series at all.
- Shortly after a group of mouser robots destroy the turtles' old home, they begin to look for a new home. Michelangelo eventually gets on Raphael's nerves, making Raphael leave to the surface. At the surface, he is confronted by Purple Dragon thugs, Casey Jones, and Dragonface. Baxter Stockman soon uses invisible foot tech ninjas to capture Raphael, and Donatello is forced to rescue him. Afterward, while Raphael and Michelangelo spar for fun, Donatello analyzes a strange crystal he found in their home, noting that they look like mutated brain cells. Raphael kicks Michelangelo into a wall, revealing a large tunnel behind it. Donatello's crystal start glowing and the turtles decide to investigate. They follow the tunnel and they are confronted by genetically mutated humans. After a few scuffles with these mutants, the turtles find that these mutants were turned into their current state by past experiments of Shredder's scientists. The crystals Donatello found are the only thing keeping these mutants alive, and cannot leave their underground home as a result. They plead the turtles to defeat Shredder, so that no more humans will suffer as they have. The turtles decide to defeat Shredder once and for all, and promise the mutants that they will come back for them if they ever find a way to reverse their condition.
* Cốt truyện: 
- Lối chơi chính thích nghi một cách lỏng lẻo trong các phần tiếp theo: "Thay đổi mọi thứ", "Bẫy chuột tốt hơn", "Tấn công của Mouser", "Gặp Casey Jones", "Nano", "Bóng tối trên rìa thị trấn", "Con đường tàng hình", "Ghi chú từ ngầm" (Phần 1-3) và "Trở về New York" (Phần 1-3), cũng như một cấp độ không xuất phát từ loạt phim hoạt hình.
- Ngay sau khi một nhóm người máy phá hoại phá hủy ngôi nhà cũ của rùa, họ bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà mới. Michelangelo cuối cùng cũng nổi giận, khiến Raphael rời khỏi bề mặt. Ở bề ngoài, anh ta phải đối mặt với những tên côn đồ Rồng tím, Casey Jones và Dragonface. Baxter Stockmansớm sử dụng ninja công nghệ chân vô hình để bắt Raphael, và Donatello buộc phải giải cứu anh ta. Sau đó, trong khi Raphael và Michelangelo vui đùa, Donatello phân tích một viên pha lê kỳ lạ mà anh tìm thấy trong nhà, lưu ý rằng chúng trông giống như các tế bào não bị đột biến. Raphael đá Michelangelo vào một bức tường, để lộ một đường hầm lớn phía sau nó. Pha lê của Donatello bắt đầu phát sáng và những con rùa quyết định điều tra. Họ đi theo đường hầm và họ phải đối mặt với những con người bị đột biến gen. Sau một vài cuộc ẩu đả với những dị nhân này, những con rùa phát hiện ra rằng những dị nhân này đã bị biến thành trạng thái hiện tại của chúng bằng các thí nghiệm trong quá khứ của các nhà khoa học của Shredder. Các tinh thể Donatello tìm thấy là thứ duy nhất giữ cho những người đột biến này sống sót và kết quả là không thể rời khỏi ngôi nhà dưới lòng đất của họ. Họ cầu xin rùa đánh bại Shredder, để không còn con người phải chịu đựng như họ có. Rùa quyết định đánh bại Shredder một lần và mãi mãi, và hứa với các dị nhân rằng họ sẽ quay lại với họ nếu họ tìm cách đảo ngược tình trạng của họ.
* Ingame Pictures:     CẤU HÌNH GAME
MINIMUM | CẤU HÌNH TỐI THIỂU
RECOMMENDED | CẤU HÌNHYÊU CẦU
Operating system (OS) 98SE, ME, 2000, XP
Processor (CPU) 800 MHz Pentium 3 or AMD Athlon processor
System memory (RAM) 128 MB 256 MB
Hard disk drive (HDD) 1.65 GB
Video card (GPU) Nvidia GeForce3
ATI Radeon 8500
32 MB of VRAM
DirectX 9.0a compatible
Sound (audio device) DirectX 9.0a compliant sound card


  GAMEPLAY TMNT 2003 (Update 11.2019)

❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just find it on internet and share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!

⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* How to install?
1 - Download & Extract all files
2 - Run .Exe file to play game
3 - Enjoy
* Cách cài đặt game:
1. Tải tất cả file cần thiết và giải nén ra bất cứ đâu bạn muốn.
2.  Chạy file .Exe để chơi game
3. Tận hưởng thành quả :D

  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:

* Note, Please:
We work very hard and all the time on this site and offer you everythings for free so we put short links to earn a little money We hope you understand that, thanks.
* Vui lòng chú ý:
Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và dành rất nhiều thời gian cho blog này để chia sẻ đến cho cộng đồng những thông tin bổ ích hoàn toàn miễn phí, bởi vậy chúng tôi có sử dụng link rút gọn để có thêm chi phí, mong các bạn hiểu và ủng hộ cho chúng tôi, trân trọng cảm ơn!

🔶 Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 (TMNT 2003) Update Links 11.2019:

* Links Download:
Download Here | Download Here | Download Here  | Download Here

* Links Mirror:
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments