Header Ads

[Tutorial] RPCS3 - Hướng Dẫn Cài Đặt Giả Lập PS3 Cho Máy Tính Mới Nhất 2019 Bằng Video Chi Tiết

RPCS3 - PS3 EMULATOR 2019
How To Download + Config + Install Game
Version: rpcs3-v0.0.6-8021 (04.2019)                                                            
Category: PS3                                                                  
License: Freeware
Original author(s): DH, Hykem, AlexAltea
Developer(s): Nekotekina, kd-11, elad335, jarveson, Megamouse, hcorion, scribam, ruipin, isJuhn, Galciv, Numan
Initial release: May 2011
Written in: C++ and ASM 
Platform: x86-64 
Operating system: Windows 7 or later, Linux, BSD                                            
File size:  16.45 MB                                                                    
Language:  Multi Languages
Website: rpcs3.net                                                        

RPCS3 - Phần Mềm Giả Lập PS3 Cho Máy Tính Hiệu Qủa 2019 - www.infogatevn.com
* Overview:
- RPCS3 is a free and open-source in-development video game console emulator and debugger for the Sony PlayStation 3. It was developed in the C++ programming language and features OpenGL, Vulkan and DirectX 12 as its back-end renderers. The emulator currently runs on Windows, Linux and FreeBSD operating systems, allowing PlayStation 3 games and software to be played and debugged on a personal computer.
- As of April 16, 2019, the developer's compatibility list marks 1229 games as playable and 1406 games being able to go in-game out of a total of 3041 games.
RPCS3 - Phần Mềm Giả Lập PS3 Cho Máy Tính Hiệu Qủa 2019 - www.infogatevn.com
* Development:
- RPCS3 was initially created on May 23, 2011 by programmers DH and Hykem. The developers initially hosted the project on Google Code and eventually moved it to GitHub on August 27, 2013. The emulator was first able to successfully run simple homebrew projects in September 2011 and got its first public release in June 2012 as v0.0.0.2. Its latest version is v0.0.6, released in January 2019.
* Tổng quan:
- RPCS3 là trình giả lập và gỡ lỗi bảng điều khiển trò chơi video phát triển miễn phí và mã nguồn mở cho Sony PlayStation 3 . Nó được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C ++ và có tính năng OpenGL , Vulkan và DirectX 12 làm trình kết xuất phụ trợ. Trình giả lập hiện đang chạy trên các hệ điều hành Windows , Linux và FreeBSD , cho phép các trò chơi và phần mềm PlayStation 3 được chơi và gỡ lỗi trên máy tính cá nhân.
- Kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019, danh sách tương thích của nhà phát triển đánh dấu 1229 trò chơi có thể chơi được và 1406 trò chơi có thể vào được trong tổng số 3041 trò chơi.
RPCS3 - Phần Mềm Giả Lập PS3 Cho Máy Tính Hiệu Qủa 2019 - www.infogatevn.com
* Phát triển:
- RPCS3 ban đầu được tạo ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2011 bởi các lập trình viên DH và Hykem. Các nhà phát triển ban đầu đã lưu trữ dự án trên Google Code và cuối cùng đã chuyển nó sang GitHub vào ngày 27 tháng 8 năm 2013. Trình giả lập lần đầu tiên có thể chạy thành công các dự án homebrew đơn giản vào tháng 9 năm 2011 và được phát hành công khai lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2012 như v0.0.0.2. Phiên bản mới nhất của nó là v0.0.6, được phát hành vào tháng 1 năm 2019.
* Cách chơi giả lập PS3 trên PC:
- Bước 1: Bạn cần tải ứng dụng RPCS3 để giả lập PS3 trên máy tính, bạn có thể tải bản mới nhất bên dưới bài viết này.
- Bước 2: Tải Firmware Files của PS3. Mặc định trình giả lập RPCS3 không đính kèm firmware của máy PS3, bạn cần phải lên trang chủ Sony để tải về, hoặc có thể tải bản cập nhật mới nhất 2019 bên dưới bài viết.
- Bước 3: Chạy RPCS3, vào File > Install Firmware để cài đặt firmware bạn đã tải ở bước 2 vào máy tính.
- Bước 4: Load game tương thích lên để chơi. Bạn có thể xem thêm phần tương thích game Tại đây.
RPCS3 - Giả Lập PS3 Cho Máy Tính 2019 - www.infogatevn.com
* Kiểu game hỗ trợ, game tương thích:
- Trên Playstation 3 có hai dạng game, một là game đĩa (Bluray-disc), hay là game PSN. Bạn có thể phân biệt bằng cách:
+ Thư mục của game đĩa thường gồm thư mục PS3_GAME, file PS3_DISC.sfb, thư mục PS3_UPDATE.
+ Thư mục của game PSN gồm thư mục TROPDIR, thư mục USRDIR, file ICON0.png, file PARAM.sfo,…
+ Tên game khi bạn tải trên các kênh mạng thường nếu có chữ B ở đầu là game đĩa, N đầu là game PSN
RPCS3 - Giả Lập PS3 Cho Máy Tính 2019 - www.infogatevn.com
Ví dụ:
BLUS30443: Đây là mã đĩa game US của tựa Demon’s Souls.
PEB01393: Đây là mã game PSN Hatsune Miku: Project DIVA F hệ EU.
- Để cài một game vào RPCS3, bạn cần biết đó là game đĩa hay game PSN như cách phân biệt ở trên.
* Cách cài game PSN vào RPCS3:
- Thông thường game PSN được lưu dưới dạng một file *.pkg, để cài vào RPCS3 bạn chọn File > Install PKG và cài vào. Game sẽ được lưu trong "\dev_hdd0\game\".
- Cách cài game đĩa vào RPCS3:
Game đĩa thường các bạn nên chép vào thư mục "\dev_hdd0\disc\", sau đó vào File > Boot Game để load game.
- Cách cài bản update dlc cho game:
Trên PS3 có các bản update dlc cho các game để sửa lỗi, thêm data,… chúng thường tồn tại dưới dạng file *.pkg và cài tương tự cài game PSN.
RPCS3 - Giả Lập PS3 Cho Máy Tính 2019 - www.infogatevn.com
===============================================================================
Cấu hình Yêu Cầu:
RPCS3 - Phần Mềm Giả Lập PS3 Cho Máy Tính 2019 - Cấu Hình Yêu Cầu
================================================================================
Tutorial Video
Instruction To Install RPCS3 + Config + Install Game
================================================================================
* Link Download RPCS3 V0.0.0.6.8021 (Update 26.4.2019):
- Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here

* Link Download Firmware PS3 for PC:
- Link Download:
* Link Download MS Visual C++2017 Redistributable:
- Link Download:
* Link Download MS DirectX End-User Runtime:
- Link Download:
* Link Download Game Dragon Ball Z Battle of Z (2.13Gb)
- Link Download:

* Link Download 2DLC for DB Z battle of Z + Fix
- Link Download:
================================================================================
****CHÚ Ý****
Mật khẩu giải nén ( Default Unrar Password): 
[ infogatevn.com ]
Sử dụng IDM để tăng tốc độ tại file
Cài đặt Winrar bản mới nhất để giải nén file, tránh gặp lỗi không mong muốn khi sử dụng bản cũ.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm TRÁNH bị xóa file kích hoạt.
================================================================================

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments