Header Ads

(PSP|PC|Mobile) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact Mod Ultimate Ninja Storm 4

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact
Mod Ultimate Ninja Storm 4 (PSP|PC|Mobie)
Ngày phát hành ban đầu: 18 tháng 10, 2011
Nhà phát triển: CyberConnect2
Nhà xuất bản: Bandai Namco Entertainment, Namco Bandai Games America Inc.
Khung phần mềm:
Nền tảng: PlayStation Portable (PSP), PC, Mobile (Emulator)
Thể loại: Fighting
Loạt trò chơi: Naruto: Ultimate Ninja
Ngôn ngữ: Multi Languages
Modder (Credit): VT Studio
File Size (ISO): 1GB
Save Data + Textures: 135Mb

* Overview:
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact is the sixth and final Naruto instalment of the PlayStation Portable. It was released in North America on 19 October 2011, in Japan on 20 October 2011 and on 21 October 2011 in Europe.
* Gameplay:
- The game starts from Kazekage Rescue Mission and goes all the way up to the Five Kage Summit. The gameplay itself is very similar to Dynasty Warriors.
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 is the sixth and final instalment of the Ultimate Ninja Storm series developed by CyberConnect2 and published by Namco-Bandai games for the PlayStation 4, Xbox One, and Steam. It was released in February on the 4th in Japan, 5th in Europe and the 9th in North America. An enhanced edition called “Road to Boruto” was released on February 2nd, 2017 in Japan and on February 3rd, 2017 in North America & Europe for PlayStation 4, Xbox One, and Steam.
* Tổng quan: 
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact là phần thứ sáu và cuối cùng của Naruto trên PlayStation Portable. Nó được phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 19 tháng 10 năm 2011, tại Nhật Bản vào ngày 20 tháng 10 năm 2011 và vào ngày 21 tháng 10 năm 2011 tại Châu Âu.
* Lối chơi:
- Trò chơi bắt đầu từ Nhiệm vụ giải cứu Kazekage và tiến tới Hội nghị thượng đỉnh Ngũ đại Kage. Bản thân lối chơi rất giống với Dynasty Warriors.
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 là phần thứ sáu và cũng là phần cuối cùng của loạt Ultimate Ninja Storm được phát triển bởi CyberConnect2 và được xuất bản bởi các trò chơi Namco-Bandai cho PlayStation 4, Xbox One và Steam. Nó được phát hành vào tháng 2 vào ngày 4 tại Nhật Bản, thứ 5 ở châu Âu và thứ 9 ở Bắc Mỹ. Một phiên bản nâng cao có tên là Đường Road đến Boruto, được phát hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2017 tại Nhật Bản và vào ngày 3 tháng 2 năm 2017 tại Bắc Mỹ và Châu Âu cho PlayStation 4, Xbox One và Steam.
Note:
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you. If the links eventually go offline, I will NOT be able to re-link to another server.
* All parts/posts of the infogatevn.com website are for private use only. No files are hosted on our server. All contents are provided by non-affiliated third parties. They are only indexed much like how Google works.If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Cảm ơn bạn!!!!
================================================================================
* How to install?
1. Extract ISO + Save Data + Textures Rar File
2. Move Save Data + Textures Folder To: "Device/PSP/SaveData/Textures"
3. Open PPSSPP then choose game destination and Enjoy
* Note:
👉If have crash, Go To Settings And then System and Deactivate Fast Memory Unstable And MultiThreaded👈

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact  Mod Ultimate Ninja Storm 4 Gameplay
===============================================================================
Requirements (Yêu Cầu):
* Phần mềm giả lập PPSSPP 1.6.3 - PPSSPP1.6.3 (18) Lastest Version:
- Link Mshare:
- Link Mega:
- Link Google:
* Phần mềm giả lập PPSSPP Pro for Android:
- Link Download 1:
- Link Download 2:
===============================================================================
* Link Download Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact (PSP)
All Download Link Max Speed and Highly Recommend
* ISO File: 
* Part 1:
+ Download Here  Or  Download Here
* Part 2:
Download Here  Or  Download Here
* SAVEDATA:
- Link Download 1:
Download Here
Link Download 2:
Download Here
Link Download 3:
Download Here
Link Download 4:
Download Here
===============================================================================
****CHÚ Ý****
Mật khẩu giải nén ( Default Extract Password): 
 [ infogatevn.com ]
Sử dụng IDM để tăng tốc độ tại file
Cài đặt Winrar mới nhất để giải nén file, tránh gặp lỗi khi sử dụng bản cũ.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm tránh bị xóa các file kích hoạt.

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments