Header Ads

Dragonball Xenover2: How To Convert CaC file into X2m

How To Convert CaC file into X2m
Hướng Dẫn Chuyển Đổi file save CaC thành file X2m
Công cụ chuyển đổi file save DBX2 thành file X2m cho phép chúng ta cài mới thêm (CaC) slot vào bảng chọn nhân vật Dragonball Xenoverse 2. Điều này sẽ trở nên hết sức thú vị khi được thử sức với chính nhân vật mà ta đã tạo.
Dragonball Xenoverse 2: Cac to X2M
Tool yêu cầu cần download:
* 1. Xv2Patcher 2.4
 - Link FileDwon:
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

* 2. Xv2Installer 2.5:
 - Link FileDwon:
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

* 3. CAC2X2M:
 - Link FileDwon:
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

* BONUS:
 - Yamoshi Mod:
 + Link FileDwon:
Download Here
 + Link MEGA:
Download Here
+ Link Google Drive:
Download Here
- File Save All Race Max Level 99, QQBang Unique, Skill, Zeni, TP Medal, Accessories...
Download Here
- Dragonball Xenoverse 2 Version 1.09.01 + Guide to install:
Download Here
- Tổng Hơp Các Bản Mod Hay cho Dragonball Xenoverse 2:
Download Here


Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

1 comment: