Header Ads

Dragonball Xenoverse 2: Update Lastest Ver 1.09.01

Dragonball Xenoverse 2:
How to update lastest version 1.09.01

Link Download Dragonball Xenoverse2 1.09.01 (67Mb) - http://bit.ly/2HNpIWk (FileDwon) - http://bit.ly/2HpJUu1 (Google Drive)
Link Download Tool Mod for DBX2 V1.09.01 - http://bit.ly/2HpvZIJ (FileDwon) - http://bit.ly/2Hq7afC (Google Drive)

New features only in the colosseum hero no extra characters


*BONUS:
- Download Dragonball Xenoverse 2 DLC 1.09 here


* DOWNLOAD GAME DRAGONBALL XENOVERSE2 SETUP:Phần mềm giả lập tay cầm Xbox360ce_32|64bit cho bạn nào cần:
Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments