Header Ads

DragonbalZ Kakarot - Hướng Dẫn Cài Đặt Tất Cả Loại Tay Cầm Bằng Video Chi Tiết 03.2020

HOW TO USE ALL CONTROLLERS TYPE
DRAGONBALL Z KAKAROT
www.infogatevn.com
  THÔNG TIN PHẦN MỀM - SOFTWARE INFOMATIONS
♦ Tên Game: Dragon Ball Z: Kakarot
♦ Ngày Phát Hành: January 17, 2020
♦ Nhà phát triển: CyberConnect2
♦ Nhà xuất bản: Namco Bandai Games
♦ Thể Loại: Action, Third-person, 3D
♦ Series: Dragonball
♦ Engine: Unreal Engine 4
♦ Platform(s): PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
♦ Mode(s): Single-player
♦ Languages: Multi Languages
♦ Size: 32.2 Gb
♦ Soure: Internet
  GIỚI THIỆU PHẦN MỀM - ABOUT SOFTWARE
About this game:
Dragon Ball Z: Kakarot (ドラゴンボールZゼット KAカKAカROロTット Doragon Bōru Zetto Kakarotto) is an upcoming Dragon Ball video game developed by CyberConnect2 and published by Bandai Namco for PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows via Steam set to be released in January 17, 2020. It is an Action Role Playing Game that will cover Goku's story as the player takes him through different iconic events in the Dragon Ball Z story, ranging at least from the start of the Saiyan Saga to the end of the Majin Buu Saga. This game will also feature remixed excerpts of Shunsuke Kikuchi's soundtrack from the original Japanese broadcast of the Dragon Ball Z anime. 
- The game will add to character backstories, not included in the original manga/anime. It will also include original characters designed by Akira Toriyama himself.
Thông tin game:
 - Dragon Ball Z: Kakarot (ドラゴンボールZゼット KAカKAカROロTット Doragon Bōru Zetto Kakarottođược phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Đây là một trò chơi nhập vai hành động sẽ kể về câu chuyện của Goku khi người chơi đưa anh ta qua các sự kiện mang tính biểu tượng khác nhau trong câu chuyện Dragon Ball Z, ít nhất là từ khi bắt đầu Saiyan Saga đến cuối của Majin Buu Saga. Trò chơi này cũng sẽ có các trích đoạn được phối lại từ nhạc nền của Shunsuke Kikuchi từ bản phát sóng gốc của Nhật Bản về anime Dragon Ball Z.
- Trò chơi sẽ thêm vào cốt truyện nhân vật, không bao gồm trong manga/anime gốc. Nó cũng sẽ bao gồm các nhân vật gốc được thiết kế bởi chính Akira Toriyama.
Gameplay:
The game is an RPG fighting game somewhat similar to Dragon Ball Xenoverse and it's sequel. The game is not considered open world with one massive sandbox but instead divided into individual hubs that will be locked until reaching a certain point in the story, only then will these areas be unlocked for exploration. These individual hubs are not small and the openness of these areas gives all the more reason to have flight as a mode of travel with both the verticality and area being impressive. Some areas are full of life and cities whilst others are more barren and devoid of life. There are several mini-games including fishing and baseball. One of the game modes is called "Training Grounds" and allows players to face other characters in order to unlock or improve Super Attacks.
Lối chơi:
Trò chơi này là một game đối kháng RPG có phần giống với Dragon Ball Xenoverse và đây là phần tiếp theo. Trò chơi không được coi là thế giới mở với một hộp cát khổng lồ mà thay vào đó được chia thành các trung tâm riêng lẻ sẽ bị khóa cho đến khi đạt đến một điểm nhất định trong câu chuyện, chỉ sau đó các khu vực này mới được mở khóa để khám phá. Các trung tâm riêng lẻ này không nhỏ và sự cởi mở của các khu vực này mang lại nhiều lý do hơn để có chuyến bay như một phương thức di chuyển với cả chiều dọc và diện tích đều ấn tượng. Một số khu vực đầy cuộc sống và thành phố trong khi những khu vực khác thì cằn cỗi và không có sự sống. Có một số trò chơi nhỏ bao gồm câu cá và bóng chày. Một trong những chế độ trò chơi được gọi là "Sân tập" và cho phép người chơi đối mặt với các nhân vật khác để mở khóa hoặc cải thiện Siêu tấn công.
* Cooking:
- Additionally the game includes a Cooking mechanic to create meals that can permanently boost stats and/or grant temporary buffs. Player's can eat raw foods, cook food themselves, or seek out various Cooks. Regular cooks can only prepare one dish at a time, but Chi-Chi can cook full course meals. Campfires allow the player's party to cook fish catch or the meat of animals that have been caught through hunting.
- Animals can be hunted for their meat and fish can be catch through fishing. Other ingredients can be collected such as Apples from trees or River Shrimp by river banks. Some ingredients can only be purchased from Grocers which sell a variety of ingredients.
* Nấu ăn:
www.infogatevn.com
- Ngoài ra, trò chơi bao gồm một cơ chế nấu ăn để tạo ra các bữa ăn có thể tăng chỉ số vĩnh viễn và / hoặc cấp các buff tạm thời. Người chơi có thể ăn thức ăn sống, tự nấu thức ăn hoặc tìm kiếm nhiều đầu bếp khác nhau. Đầu bếp thông thường chỉ có thể chuẩn bị một món ăn cùng một lúc, nhưng Chi-Chi có thể nấu các bữa ăn đầy đủ. Lửa trại cho phép nhóm của người chơi nấu cá bắt hoặc thịt động vật đã bị bắt qua săn bắn.
- Động vật có thể bị săn bắt để lấy thịt và cá có thể bắt được thông qua câu cá. Các thành phần khác có thể được thu thập như Táo từ cây hoặc Tôm sông bằng bờ sông. Một số thành phần chỉ có thể được mua từ Grocers bán nhiều loại thành phần.
* Soul Emblems:
www.infogatevn.com
Acquire Soul Emblems as you progress through the Story or Sub Quests in Dragon Ball Z: Kakarot. Soul Emblems will activate different effects in the game.
* Biểu tượng linh hồn:
Có được Biểu tượng Linh hồn khi bạn tiến bộ thông qua Câu chuyện hoặc Nhiệm vụ phụ trong Dragon Ball Z: Kakarot. Biểu tượng linh hồn sẽ kích hoạt các hiệu ứng khác nhau trong trò chơi.
* Story:
The primary storyline of Dragon Ball Z: Kakarot follows the events of the Raditz Saga through to the end of the Kid Buu Saga of Dragon Ball Z.
"The Mystical Member of the Ginyu Force": Goku discovers the Battle Data on Bonyu in the Ginyu Force space pod he is using, after getting back to Earth he has the data put into the Capsule Corp. Training Room and fights the Virtual Fighting Data of Bonyu.
"A Competitive Party with Friends": A story set just after Goku returns from Yardrat.
* Cốt truyện:
Cốt truyện chính của Dragon Ball Z: Kakarot theo dõi các sự kiện của Raditz Saga cho đến hết Kid Buu Saga của Dragon Ball Z.
"Thành viên huyền bí của Lực lượng Ginyu": Goku phát hiện ra Dữ liệu Trận chiến trên Bonyu trong nhóm không gian Lực lượng Ginyu mà anh ta đang sử dụng, sau khi quay trở lại Trái đất, anh ta đã đưa dữ liệu vào Phòng Huấn luyện Capsule Corp và chiến đấu với Dữ liệu Chiến đấu Ảo của Bonyu.
"Một bữa tiệc cạnh tranh với bạn bè": Một câu chuyện được đặt ra ngay sau khi Goku trở về từ Yardrat.
  
  
  MUA GAME - BUY GAME
Steam Game:
Vietjack Homepage

CẤU HÌNH GAME - REQUIREMENTS
MINIMUM | CẤU HÌNH TỐI THIỂU
RECOMMENDED | CẤU HÌNHYÊU CẦU
CPU: Intel Core i5-2400 or AMD Phenom II X6 1100T
RAM: 4 GB
OS: Windows 7 SP1 64-bit
VIDEO CARD: GeForce GTX 750 Ti or Radeon HD 7950
PIXEL SHADER: 5.0
VERTEX SHADER: 5.0
FREE DISK SPACE: 36 GB
DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB
  CPU: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200
  RAM: 8 GB
  OS: Windows 10 64-bit
  VIDEO CARD: GeForce GTX 960 or Radeon R9 280X
  PIXEL SHADER: 5.1
  VERTEX SHADER: 5.1
  FREE DISK SPACE: 40 GB
  DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB
   HOW TO USE CONTROLLERS FOR DBZ KAKAROT
   >
   ❋ NOTE - GHI CHÚ
   * I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
   * If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
   Lưu ý:
   * Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
   * Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
   ⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
   * Cách cài đặt game:
   - Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
   - Làm theo hướng dẫn của video
   - Thưởng thức
   * Instructions:
   1 - Download files and extract to anywhere you want.
   2 - Do following tutorial video.
   3 - Enjoy.
     LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
   All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:

   * ATTENTIONS:
   - All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
   - If post has links that don't work, ask in comment for new
   - Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
   - If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
   - Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next

   * CHÚ Ý:
   - Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
   - Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
   - Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
   - Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
   - Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

   All files are scanned with:
     

   🔶 X360ce Full (Update 03.2020):
   * Link Download:
   Download Here | Download Here | Download Here Download Here Download Here  
   Hoặc (Or)
   Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here  


   🔶 Dragon Ball Z: Kakarot (Torrent File 32 Gb):
   Download Here | Download Here | Download Here | Download Here | Download Here
   Or:
   Download Here | Download Here Download Here | Download Here | Download Here

   🔶 Unlock 4 DLCs (Compatible witch 32Gb Version Only):
   Download Here | Download Here | Download Here | Download Here | Download Here
   Or:
   Download Here | Download Here Download Here | Download Here | Download Here

   🔶 Dragon Ball Z: Kakarot Full Repack (Torrent File 28.4Gb):
   Or:

   🔶 Dragon Ball Z: Kakarot Full (ISO File 32 Gb):

   ►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
   - Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
   - Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
   - Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
   - Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
   - Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

   Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
   Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

   No comments