Header Ads

(Tutorial) XENIA - XBOX 360 EMULATOR FOR WINDOW - HƯỚNG DẪN CONFIG CHUẨN BẰNG VIDEO (12.2019)

XENIA - XBOX 360 EMULATOR FOR WINDOW
BEST CONFIG (UPDATE 12.2019)
www.infogatevn.com
  
  THÔNG TIN PHẦN MỀM - SOFTWARE INFOMATIONS
♦ Tên Phần mềm: Xenia - Xbox 360 Emulator For Window
♦ Ngày Phát Hành Ban Đầu: In March 2014
♦ Thể Loại: Video game console emulator
♦ Nhà phát triển: Ben Vanik; Justin Moore (DrChat); Rick (gibbed); Triang3l
♦ Written in: C++, C, Assembly, Python
♦ Platform(s): x86-64 with AVX
♦ Operating system: Windows 7, 8 (64bit) or later
♦ Languages: Multi Languages
♦ License: New BSD License
♦ Size: 6 Mb
♦ Website: xenia.jp
  GIỚI THIỆU PHẦN MỀM - ABOUT SOFTWARE
* Overview:
Xenia is a free and open-source emulator for Microsoft Windows that allows Xbox 360 console games to be played on a personal computer. As of December 2018, the emulator is capable of playing approximately ninety Xbox 360 titles at full speed, as well as reaching gameplay of nearly 300 games with varying levels of compatibility.
* Tổng quan:
Xenia là trình giả lập mã nguồn mở và miễn phí cho Microsoft Windows , cho phép chơi các trò chơi trên bảng điều khiển Xbox 360 trên máy tính cá nhân. Tính đến tháng 12 năm 2018, trình giả lập có khả năng chơi khoảng chín mươi tựa game Xbox 360 ở tốc độ tối đa, cũng như đạt được lối chơi của gần 300 trò chơi với mức độ tương thích khác nhau.
* Development:
In March 2014, Ben Vanik, the author of the emulator, released a proof of concept video showing that the emulator is capable of playing Frogger 2, a 2008 Xbox Live Arcade title. This marked the emulator's first playable commercial title. Development of the emulator was moving at a slow pace, as the March 2014 video of Frogger 2 was the result of four years of development work. The video showed the game being emulated at a low framerate, attributed by the author to the program using a debug interpreter for emulation, expecting the speed to increase to a more playable level as development progressed. A new video released in March 2015 showed the Xbox 360 title A-Train HX (which features rendered 3D graphics) running at full speed only a year after the Frogger video. In addition to speed increases, Vanik expects the emulator to support playing other titles in the future. The author stated that the goal of the Xenia project is to disseminate research information on modern device and operating system emulation.
* Phát triển: 
Vào tháng 3 năm 2014, Ben Vanik, tác giả của trình giả lập, đã phát hành một bằng chứng về video khái niệm cho thấy trình giả lập này có khả năng chơi Frogger 2 , một tựa game Xbox Live Arcade năm 2008. Điều này đánh dấu tiêu đề thương mại đầu tiên của trình giả lập. Sự phát triển của trình giả lập đang di chuyển với tốc độ chậm, vì video tháng 3 năm 2014 của Frogger 2 là kết quả của bốn năm làm việc phát triển. Video cho thấy trò chơi được mô phỏng ở tốc độ khung hình thấp, được tác giả gán cho chương trình bằng cách sử dụng trình thông dịch gỡ lỗi để mô phỏng, hy vọng tốc độ sẽ tăng lên mức dễ chơi hơn khi quá trình phát triển tiến triển. Một video mới được phát hành vào tháng 3 năm 2015 cho thấy tiêu đề Xbox 360A-Train HX (có tính năng hiển thị đồ họa 3D) chạy ở tốc độ tối đa chỉ một năm sau video Frogger. Ngoài việc tăng tốc độ, Vanik mong muốn trình giả lập hỗ trợ chơi các tựa game khác trong tương lai. Tác giả tuyên bố rằng mục tiêu của dự án Xenia là phổ biến thông tin nghiên cứu về mô phỏng thiết bị và hệ điều hành hiện đại.
* System requirements:
A set of minimum requirements must be met for the emulator to run. As of December 20, 2018, users are required to be running a 64-bit version of Windows 7 or later. A Vulkan or D3D12 compatible GPU and 64-bit processor supporting AVX or AVX2 are required.
* Yêu cầu hệ thống:
Một bộ các yêu cầu tối thiểu phải được đáp ứng để trình giả lập chạy. Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018, người dùng bắt buộc phải chạy phiên bản Windows 7 64 bit trở lên. Cần có GPU tương thích Vulkan hoặc D3D12 và bộ xử lý 64 bit hỗ trợ AVX hoặc AVX2. 
Xenia là phổ biến thông tin nghiên cứu về mô phỏng thiết bị và hệ điều hành hiện đại.
* Checking Games Compatibility: 
- Click Here
* Kiểm tra các games tương thích với Xenia Emulator: 
Click Here
XENIA - XBOX 360 EMULATOR - BEST CONFIG 2019
>
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Làm theo hướng dẫn của video
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Do following tutorial video.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:

* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next

* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All files are scanned with:
  

🔶 Xenia - Master (Update 10.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here Download Here Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here  

🔶Xenia - Portable (Update 12.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here Download Here Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here  

🔶File Config for Xenia Emulator (12.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here Download Here Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here 

►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments