Header Ads

(PC|Mobile Exagear) Prince Of Persia - Play DOS Game On Mobile Exagear Emulator

Prince Of Persia (Update Link 12.2019)
Play DOS Game On Mobile Exagear Emulator
  THÔNG TIN GAME - GAME INFOMATIONS
♦ Tên game: Prince Of Persia
♦ Ngày Phát Hành Ban Đầu: September 1990
♦ Nhà phát triển: Brøderbund
♦ Nhà phát hành: Brøderbund
♦ Thiết kế: Jordan Mechner
♦ Series: Prince of Persia
♦ Thể Loại: Cinematic platformer
♦ Chế độ: Single
♦ Platform(s): Nes, Gameboy, PC, Mobile (Emulation)
♦ Languages: English
  GIỚI THIỆU GAME - ABOUT THE GAME
* Overview:
Prince of Persia is a 1989 fantasy cinematic platformer originally developed and published by Brøderbund and designed by Jordan Mechner for the Apple II. Taking place in ancient Persia, players control an unnamed protagonist who must venture through a series of dungeons to defeat the Grand Vizier Jaffar and save an imprisoned princess.
- Much like Karateka, Mechner's first game, Prince of Persia used rotoscoping for its fluid and realistic animation. For this process, Mechner used as reference for the characters' movements videos of his brother doing acrobatic stunts in white clothes and swashbuckler films such as The Adventures of Robin Hood.
- The game was critically acclaimed and, while not an immediate commercial success, sold many copies as it was ported to a wide range of platforms after the original Apple II release. It is believed to have been the first cinematic platformer and inspired many following games in this subgenre, such as Another World. Its success led to the release of two sequels, Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame and Prince of Persia 3D, and two reboots of the series, first in 2003 with Prince of Persia: The Sands of Time, which led to three sequels of its own, and then again in 2008 with the identically-titled Prince of Persia.
* Tổng quan:
- Prince of Persia là một nền tảng điện ảnh giả tưởng năm 1989 được phát triển và xuất bản bởi Brøderbund và được thiết kế bởi Jordan Mechner cho Apple II . Diễn ra ở Ba Tư cổ đại, người chơi điều khiển một nhân vật chính vô danh, người phải mạo hiểm vượt qua hàng loạt ngục tối để đánh bại Grand Vizier Jaffar và cứu một công chúa bị cầm tù .
- Giống như Karateka , trò chơi đầu tiên của Mechner, Prince of Persia đã sử dụng rotoscoping cho hoạt hình chân thực và mượt mà của nó. Trong quá trình này, Mechner đã sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các video chuyển động của các nhân vật về anh trai của mình thực hiện các pha nhào lộn trong trang phục trắng và các bộ phim swashbuckler như Cuộc phiêu lưu của Robin Hood .
- Trò chơi đã được giới phê bình đánh giá cao và, mặc dù không thành công về mặt thương mại, đã bán được nhiều bản sao khi nó được chuyển sang một loạt các nền tảng sau khi phát hành Apple II gốc. Nó được cho là nền tảng điện ảnh đầu tiên và truyền cảm hứng cho nhiều trò chơi tiếp theo trong thể loại phụ này, như Thế giới khác. Thành công của nó đã dẫn đến việc phát hành hai phần tiếp theo, Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame và Prince of Persia 3D , và hai phần khởi động lại của bộ truyện, lần đầu tiên vào năm 2003 với Prince of Persia: The Sandy of Time , trong đó đã dẫn đến ba phần tiếp theo của riêng mình, và sau đó một lần nữa vào năm 2008 với Hoàng tử Ba Tư có tựa đề giống hệt nhau .
Plot:
The game is set in ancient Persia. While the sultan is fighting a war in a foreign land, his vizier Jaffar, a wizard, seizes power. His only obstacle to the throne is the Sultan's daughter (although the game never specifically mentions how). Jaffar locks her in a tower and orders her to become his wife, or she would die within 60 minutes (extended to 120 minutes in the Super NES version, which has longer and harder levels). The game's unnamed protagonist, whom the Princess loves, is thrown prisoner into the palace dungeons. In order to free her, he must escape the dungeons, get to the palace tower and defeat Jaffar before time runs out. But in addition to guards, various traps and dungeons, the protagonist is further hindered by his own doppelgänger, an apparition of his own self that is conjured out of a magic mirror.
* Cốt truyện:
Trò chơi lấy bối cảnh Ba Tư cổ đại . Trong khi sultan đang chiến đấu trong một cuộc chiến ở một vùng đất xa lạ, thì tể tướng Jaffar của anh ta , một phù thủy , nắm lấy quyền lực. Trở ngại duy nhất của anh ta đối với ngai vàng là con gái của Quốc vương (mặc dù trò chơi không bao giờ đề cập cụ thể như thế nào). Jaffar nhốt cô trong một tòa tháp và ra lệnh cho cô trở thành vợ của anh ta , nếu không cô sẽ chết trong vòng 60 phút (kéo dài đến 120 phút trong phiên bản Super NES, có cấp độ dài hơn và khó hơn). Nhân vật chính vô danh của trò chơi, người mà Công chúa yêu thích, bị ném tù nhân vào ngục tối cung điện. Để giải thoát cô, anh phải thoát khỏi ngục tối, đến tháp cung điện và đánh bại Jaffar trước khi hết giờ. Nhưng ngoài những người bảo vệ, nhiều cạm bẫy và ngục tối khác nhau, nhân vật chính còn bị cản trở bởi chính doppelgänger của anh ta , một sự xuất hiện của chính anh ta được tạo ra từ một tấm gương ma thuật.
GAMEPLAY PRINCE OF PERSIA ON EXAGEAR 2019
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Chạy file .exe để chơi game.
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Run .exe file to play game.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next

* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:


All files are scanned with:
  

🔶 Price Of Persia (Update Link 12.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  Download Here Download Here    
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here Download Here  Download Here  

🔶 Update Link Fix OpenGL - DirectX11 (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here Download Here | Download Here
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here  

🔶 2 Dsound Files:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Exagear Windows Emulator Full Version (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here| Download Here
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here| Download Here
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments