Header Ads

(PC| Mobile Exagear) FieldRunner HD (Update Link 11.2019)

FieldRunner HD (Update Link 11.2019)
Play On Mobile Exagear Emulator
www.infogatevn.com
  THÔNG TIN GAME - GAME INFOMATIONS
♦ Tên game: Fieldrunners HD
♦ Ngày Phát Hành Ban Đầu: Android (1 Jul, 2011)Steam (24 May 2012); 
♦ Nhà phát triển: Subatomic Studios
♦ Nhà phát hành: Subatomic Studios
♦ Series: Fieldrunners
♦ Thể Loại: Tower defense
♦ Chế độ: Single
♦ Platform(s): IOS, Android, Nintendo DSi (DSiWare), PSP, PS3, Mobile fone, Roku, Gametree TV, Chrome Web Store, PC, macOS, Linux
♦ Size: 253 Mb
♦ Languages: Multi Languages
  GIỚI THIỆU GAME - ABOUT THE GAME
* Overview:
Fieldrunners is a tower defense video game developed for several platforms. Originally released on 1 October 2008 as an exclusive iOS title, the game was later ported to Nintendo DSi, PlayStation Portable, PlayStation 3, and mobile phones. It was released on the Android platform in July 2011, on the Amazon Appstore and Android Market. On 25 October 2011, it was ported to HTML5 by Gradient Studios and Bocoup and released on the Chrome Web Store with the first level, Grasslands, playable for free. It is the first release of developer Subatomic Studios.
* Tổng quan:
- Fieldrunners là một trò chơi video phòng thủ tháp được phát triển cho một số nền tảng. Được phát hành lần đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2008 dưới dạng một tựa game độc quyền trên iOS , trò chơi sau đó đã được chuyển sang Nintendo DSi , PlayStation Portable , PlayStation 3 và điện thoại di động . Nó được phát hành trên nền tảng Android vào tháng 7 năm 2011, trên Amazon Appstore và Android Market . Vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, nó đã được chuyển sang HTML5 bởi Gradient Studios và Bescentp và được phát hành trên Cửa hàng Chrome trực tuyếnvới cấp độ đầu tiên, Grasslands, có thể chơi miễn phí. Đây là phiên bản đầu tiên của nhà phát triển Subatomic Studios .
Gameplay
Unlike in other tower defense games, turrets can be placed anywhere and the enemies will go around them, forcing them to walk along any path the player makes. It is not possible to block the path however. Fieldrunners offers three types of gameplay: Classic, Extended and Endless. Playing in Classic and Extended modes limits the number of rounds in which the player must defend to 100. Classic only lets players build the original four towers, Gatling, Goo, Missile, and Tesla (except Skyway which substitutes Laser for Tesla and Frostbite which substitutes Ice for Goo). Extended mode adds the two new towers, Flame Tower and Mortar Tower (except Skyway which adds Tesla instead of Mortar). In Endless mode, the player may defend indefinitely. In any mode, the player may play in Easy, Medium, or Hard mode.
* Lối chơi:
Không giống như trong các trò chơi phòng thủ tháp khác, tháp pháo có thể được đặt ở bất cứ đâu và kẻ thù sẽ đi xung quanh chúng, buộc chúng phải đi dọc theo bất kỳ con đường nào mà người chơi thực hiện. Tuy nhiên, không thể chặn đường dẫn. Fieldrunners cung cấp ba loại trò chơi: Cổ điển, Mở rộng và Vô tận. Chơi ở chế độ Cổ điển và Mở rộng giới hạn số vòng mà người chơi phải bảo vệ là 100. Cổ điển chỉ cho phép người chơi xây dựng bốn tòa tháp ban đầu là Gatling, Goo, Missile và Tesla (ngoại trừ Skyway thay thế Laser cho Tesla và Frostbite thay thế Băng cho Goo). Chế độ mở rộng thêm hai tòa tháp mới, Tháp lửa và Tháp Mortar (trừ Skyway có thêm Tesla thay vì Mortar). Trong chế độ Vô tận, người chơi có thể phòng thủ vô thời hạn. Ở bất kỳ chế độ nào, người chơi có thể chơi ở chế độ Dễ, Trung bình hoặc khó.
* Cấu hình chơi game (Requirements):
- OS:Windows XP Service Pack 3.
- Processor:Single-core 2.2 GHz.
- Memory:1 GB RAM.
- Graphics:OpenGL 1.5 compliant with 256 MB of video RAM, no shader support necessary.
- Hard Drive:550 MB HD space.
GAMEPLAY FIELDRUNNERS ON EXAGEAR 2019
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Chạy file .exe để chơi game.
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Run .exe file to play game.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next

* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:


All files are scanned with:
  

🔶 FieldRunner HD Full for PC:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  Download Here Download Here    
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here Download Here  Download Here  

🔶 Update Link Fix OpenGL - DirectX11 (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here Download Here | Download Here
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here Download Here  

🔶 2 Dsound Files:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Exagear Windows Emulator Full Version (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | 
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments