Header Ads

(PC| Mobile - Exagear) Army Men: RTS - Full Game (Link 11.2019)

Army Men: RTS - Full Game
Play On Mobile (Exagear 2019)
  THÔNG TIN GAME - GAME INFOMATIONS
♦ Tên game: Army Men: RTS
♦ Ngày Phát Hành: March 28, 2002
♦ Nhà phát triển: Pandemic Studios
♦ Nhà xuất bản: 3DO
♦ Series: Army Men
♦ Thể Loại: Real-time, Strategy 
♦ Chế độ: Single, Multiplayers
♦ Platform(s): Window, Mobile (Exagear Windows Emulator), PS2, Nintendo GameCube
♦ Size: 303 Mb
♦ Languages: Multi Languages
  GIỚI THIỆU GAME - ABOUT THE GAME
* Overview:
Army Men: RTS (roughly translated: Army soldiers plastic - real-time strategy ) is a version of the line electronic games Army Men genre real-time strategy of the army men by the company Pandemic Studios developed and 3DO found issued in 2002 . The game includes 15 stages, 8 stages "special campaign" and 8 stages "big battle". The game revolves around gathering resources including plastic and electricity and using it to build buildings and buy troops to fight against the Tan faction, each building / soldier will need a certain amount of resources. With plot ideas based on the movie Apocalypse Nowthen in the game the player will hunt for the crazy colonel. This is the last game in the series released by 3DO.
* Tổng quan:
- Army Men: RTS (tạm dịch: Đội quân Lính nhựa – Chiến lược thời gian thực) là một phiên bản thuộc dòng trò chơi điện tử Army Men thể loại chiến lược thời gian thực về lính nhựa do hãng Pandemic Studios phát triển và 3DO phát hành năm 2002. Game bao gồm 15 màn chiến dịch, 8 màn "chiến dịch đặc biệt" và 8 màn "trận đánh lớn". Trò chơi xoay quanh việc thu thập tài nguyên gồm nhựa và điện và sử dụng nó để xây dựng công trình và mua quân nhằm chiến đấu chống lại phe Tan, cứ mỗi công trình/binh lính sẽ cần một số lượng tài nguyên nhất định. Với ý tưởng cốt truyện dựa trên bộ phim Apocalypse Now thì trong game người chơi sẽ truy lùng vị đại tá điên khùng. Đây là phiên bản cuối cùng trong dòng game do 3DO phát hành.
* Plot: 
- Army Men: RTS revolves around the main story about the crazy Colonel Blintz of the Green faction who was in trouble while on a mission, suddenly turned into the Tan faction and led the soldiers under his command to occupy the attic in an The big house was built into a solid base with solid defenses from inside to outside of the house so that it could be easily deployed to invade Green territory. That is why Colonel Grimm, the leader of the Green faction, called the famous hero Sarge back to command the army of the Green faction to break through the Tan's line and capture this insane anti-scholar.
- At the beginning of the game, Sarge was escorted by members of the Bravo squad with the task of guarding the front yard to enter the garden and destroying a garden light and leading an attack on the front door occupied by the Tan, After the battle, the team found out that it was locked. Grimm is forced to contact Sarge via radio and advises the party to enter the house through the basement window. After destroying a Tan faction base near the window position, Sarge and the new squad members jumped into the basement. Once inside the Sarge, Riff, Scorch, Hoover, Thick basement and newcomers Bullseye must fight the fierce ants and open their bloodstream through the basement. Grimm contacted Sarge again and told him that Blintz had sent bombers to kill them. The team hurriedly climbed up the stairs and into the kitchen before the bombers arrived. In the kitchen, Sarge oversaw the reconstruction of Green's military base under the table and dispatched troops to destroy the anti-aircraft guns before being airlifted to the peak. He then led the Green army to attack an Blintz factory built in the sink before moving into the living room.
- Here, the entire team is tasked with protecting a PlayStation 2 that the Tan side uses as a source of energy. Blintz contacted the group via the living room TV and told Sarge they were nothing like toys. Bravo's squad then moved to the bottom of the stairs, where they set up a military base and escorted the safe plastic villagers across the living room. Sarge and the other members climbed up the stairs and had to describe the impulses opening the way through the washbasin to wash the bathroom while they were chased by ants continuously. In order to escape, the group must jump out of the sink and will only be arrested when they enter the next room. Only the deadly Hoover mine was able to escape and help Green soldiers in building a military base and sending the raid troops directly into the Tan camp to rescue the entire team safely.
* Cốt truyện:
- Army Men: RTS xoay quanh câu chuyện chính về tên Đại tá điên khùng Blintz của phe Green gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ đã đột ngột biến thành phe Tan và dẫn dắt binh lính dưới sự chỉ huy của hắn chiếm đóng gác mái trong một ngôi nhà lớn xây dựng thành một căn cứ vững chắc với hệ thống phòng thủ kiên cố từ trong ra ngoài căn nhà để từ đó dễ dàng điều quân sang xâm lược lãnh thổ phe Green. Chính vì vậy mà viên Đại tá Grimm, nhà lãnh đạo phe Green đã gọi người anh hùng trứ danh Sarge trở lại chỉ huy quân đội phe Green đột kích phá vỡ phòng tuyến của phe Tan và bắt sống tên phản đồ mất trí này.
- Khởi đầu game, Sarge được hộ tống bới các thành viên của biệt đội Bravo với nhiệm vụ bảo vệ sân trước để chui vào sân vườn phá hủy một cái đèn vườn và dẫn đầu một cuộc tấn công vào cửa trước do quân Tan chiếm giữ, sau trận quyết chiến, cả đội phát hiện ra rằng nó đã bị khóa chặt. Grimm buộc phải liên lạc với Sarge qua radio và khuyên cả nhóm có thể xâm nhập vào nhà bằng cửa sổ tầng hầm. Sau khi phá hủy một căn cứ của phe Tan gần vị trí cửa sổ, Sarge và các thành viên biệt đội mới nhảy xuống tầng hầm. Một khi lọt vào trong tầng hầm Sarge, Riff, Scorch, Hoover, Thick và người mới đến Bullseye phải chiến đấu với lũ kiến hung dữ và mở đường máu xuyên qua tầng hầm. Grimm lại liên lạc với Sarge và nói với anh rằng Blintz đã gửi máy bay ném bom tới giết họ. Cả đội vội vàng chèo lên cầu thang và vào nhà bếp trước khi các máy bay ném bom đến kịp. Trong nhà bếp, Sarge giám sát việc tái thiết căn cứ quân sự của phe Green ở dưới bàn và điều quân phá hủy các ụ súng phòng không trước khi được không vận tới cao điểm. Sau đó, anh dẫn quân Green thực hiện cuộc tấn công vào một nhà máy của Blintz được xây dựng trong bồn rửa chén trước khi di chuyển vào phòng khách.
- Tại đây, cả đội phải lãnh nhiệm vụ bảo vệ một chiếc PlayStation 2 mà phe Tan dùng làm như một nguồn năng lượng. Blintz liên lạc với nhóm thông qua cái TV phòng khách và nói với Sarge là họ chẳng là gì cả y hệt như một món đồ chơi. Biệt đội Bravo sau đó di chuyển đến chân cầu thang, nơi họ thiết lập một căn cứ quân sự và hộ tống các dân làng bằng nhựa an toàn băng qua phòng khách. Sarge và các thành viên khác leo lên cầu thang và phải tả xung hữu đột mở đường qua bồn đánh răng rửa mặt phòng tắm trong khi bị lũ kiến truy đuổi liên tục. Để thoát hiểm buộc cả nhóm phải nhảy ra khỏi bồn rửa chén và chỉ bị bắt giữ khi vào phòng tiếp theo. Chỉ duy nhất anh chàng dò mìn chết nhát Hoover là trốn thoát được và giúp quân lính Green trong việc xây dựng căn cứ quân sự và đưa quân đột kích thẳng vào khu căn cứ phe Tan nhằm giải cứu cả đội an toàn.
* Cấu hình chơi game (Requirements):
CPU: Intel Core i3 @ 2.5GHz or AMD Phenom @ 2.5GHz
CPU SPEED: Info
RAM: 4 GB
OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 460 or ATI Radeon HD 5850
PIXEL SHADER: 5.0
VERTEX SHADER: 5.0
FREE DISK SPACE: 12 GB
DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB   
GAMEPLAY ARMY MEN:RTS ON EXAGEAR
>
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Chạy file .exe để chơi game.
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Run .exe file to play game.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next
* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:
All files are scanned with:
  
🔶 Army Men: RTS - Full Game 2019:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download HereDownload Here
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download HereDownload Here

🔶 Fix OpenGL - Direct3D 9 Error File For Exagear Emulator:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 2 Dsound Files:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Exagear Windows Emulator Full Version (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | 
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments