Header Ads

(Exagear) Age Of Empires II - The Conquerors - Full Download 2019

Age Of Empires II - The Conquerors
Full Version - Free Download
  THÔNG TIN PHẦN MỀM - SOFTWARE INFOMATIONS
♦ Tên game: Age Of Empires II - The Conquerors
♦ Ngày Phát Hành Ban Đầu: Aug 24, 2000
♦ Nhà phát triển: Ensemble Studios
♦ Nhà phát hành: Microsoft Game Studios, Konami
♦ Series: Age of Empires
♦ Thể Loại: Game chiến thuật, simulation
♦ Chế độ: Single, Multiplayers
♦ Platform(s): Window, Apple Macintosh, Mobile (Exagear Windows Emulator)
♦ Size: 390 Mb
♦ Languages: Multi Languages
  GIỚI THIỆU PHẦN MỀM - ABOUT SOFTWARE
* Overview:
Age of Empires II: The Conquerors (sometimes referred to as AoC or AOK: TC (the "C" refers to version 1.0c - version) The current standard or "Conquerors" is a 1999 expansion packfor the real-time strategy game Age of Empires II: The Age of Kings . This is the fourth edition of the Age of Empires seriesby Microsoft Game Studios and Ensemble Studios . It added 5 new civilizations ( Aztec , Maya , Spain , Korea , and Hun), 4 new campaigns, 11 new units, 26 new technologies, new game modes, new maps and other customizations for gameplay.
* Tổng quan:
- Age of Empires II: The Conquerors (tạm dịch là: "Thời đại của những đế chế: Những nhà chinh phục"), đôi khi được viết tắt là AoC hay AOK: TC (chữ "C" chỉ phiên bản 1.0c - phiên bản chuẩn hiện nay hoặc "Conquerors" - chinh phục) là bản mở rộng năm 1999 của trò chơi chiến lược thời gian thực Age of Empires II: The Age of Kings. Đây là phiên bản thứ tư của loạt Age of Empires bởi Microsoft Game Studios và Ensemble Studios. Nó bổ sung 5 nền văn minh mới (Aztec, Maya, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Hung Nô), 4 chiến dịch mới, 11 đơn vị mới, 26 công nghệ mới, chế độ chơi mới, bản đồ mới và các tùy chỉnh khác cho cách chơi.
* Change the way of playing: 
- The Conquerors Expansion also introduces various new gameplay features and adjustments, including new game modes, Defend the Wonder , King of the Hill and Wonder Race . Additional maps, some based on physical location by geography, and new winters and tropical topographic textures. In the game, infantry can be stationed in a battering machine, protecting infantry while increasing the speed and damage of the machine, while ships are able to form squads to fight more effectively. The graphics are still the same, but 4 new civilizations have been added such as Spain and Hungary. In addition to new units, the in-game line upgrades have been expanded to provide more unit choices.
- Micro management is made easier, by a scenario that improves people's artificial intelligence and successful weapons. Villagers will now begin to automatically gather resources if they build resource gathering points, while a stun gun will not shoot if their attack is capable of damaging friendly units. good. Additionally, a button is added to the windmill, which will allow the farm to be paid in advance, so that when the current one expires, it will automatically be replanted. The chat command was introduced, to effectively communicate with allied computer.
* Thay đổi cách chơi:
- The Conquerors Expansion cũng giới thiệu tính năng cách chơi mới khác nhau và điều chỉnh, bao gồm chế độ chơi mới là Defend the Wonder, King of the Hill và Wonder Race. Bản đồ bổ sung, một số dựa trên vị trí thực tế bằng địa lý, và mùa đông mới và kết cấu địa hình nhiệt đới. Trong trò chơi, bộ binh có thể đồn trú trong máy đập thành, bảo vệ bộ binh trong khi tăng tốc độ và sát thương của máy, trong khi tàu có thể để tạo đội hình để chiến đấu hiệu quả hơn. Đồ họa là vẫn như cũ, nhưng 4 nền văn minh mới đã được thêm vào như Tây Ban Nha và Hung Nô. Ngoài các đơn vị mới, nâng cấp dây chuyền trong trò chơi đã được mở rộng để cung cấp nhiều sự lựa chọn đơn vị hơn.
- Quản lý vi mô được thực hiện dễ dàng hơn, bởi một kịch bản cải thiện trí thông minh nhân tạo của người dân và vũ khí công thành. Dân làng giờ đây sẽ bắt đầu tự động thu thập tài nguyên nếu họ xây dựng các điểm thu thập tài nguyên, trong khi súng bắn đá sẽ không bắn nếu cuộc tấn công của họ là có khả năng gây tổn hại cho các đơn vị thân thiện. Ngoài ra, một nút được bổ sung vào cối xay gió, vốn sẽ cho phép các trang trại được thanh toán trước, để khi một cái hiện tại hết hạn, nó sẽ tự động được trồng lại. Lệnh chat được giới thiệu, để giao tiếp hiệu quả với những người chơi máy tính đồng minh.
* Cấu hình chơi game (Requirements):
- CPU: Multimedia PC with Pentium 166MHz or higher processor
- RAM: 32 MB of Ram for Windows 95, 98, ME, 64 MB for Windows NT 4.0 and Windows 2000
- GPU: Super VGA with 2 MB of video memory
- OS: Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP/NT 4.0 with service pack 5
- Store: 80 MB of available hard disk space (in addition to the original Age of Empires II required disk); additional 100 MB of hard disk space for swap file
- Sound: Sound card, speakers or headphones required for audio
- Resolution: Super VGA monitor supporting 800x600 resolution
- ODD: 4x speed or faster CD-ROM drive
- Network: 56.6 Kbps or better modem for online play
GAMEPLAY AGE OF EMPIRES II ON EXAGEAR
>
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Chạy file .exe để chơi game.
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Run .exe file to play game.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:
All files are scanned with:
  
🔶 Age Of Empires II - The Conqueror (390 Mb):

* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Fix OpenGL - Direct3D 9 Error File For Exagear Emulator:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 2 Dsound Files:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Exagear Strategies Full Version (10.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | 
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here

* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next
* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments