Header Ads

(PC)Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 V1.07 + 6DLCS (Full Game 25,6Gb Only)

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4
V1.07 + 6DLCS - Full Download 1 Link 
Ngày phát hành ban đầu: 04/02/2016 (JP); 05/02/2016 (EU)
Nhà phát triển: CyberConnect2
Nhà xuất bản: Bandai Namco Entertainment
Nhà sản xuất: Yuki Nishikawa
Loạt trò chơi: Naruto: Ultimate Ninja
Nền tảng: Windows, PS4, Xbox One
Thể loại:  Fighting Game, action
Chế độ: Single, Multiplayers 
Dung lượng: 41Gb (Repack Full 25,6Gb)

* Overview:
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, known in Japan as Naruto Shippūden: Narutimate Storm 4 (Japanese: NARUTO-ナルト- 疾風伝ナルティメットストーム 4 Hepburn: Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu 4), is a fighting game developed by CyberConnect2 and published by Bandai Namco Entertainment for PlayStation 4, Xbox One, and Steam in February 2016. It is the sequel to Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution. Developed for PlayStation 4 and Xbox One, a two year development schedule took place.
 - The expansion version is entitled Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto and this version is under development to be compiled with three other titles in the series as Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy, released August 25, 2017. The game received generally positive reviews, with much praise going to the game's narrative and graphics.

* Tổng quan:
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, được biết đến tại Nhật Bản với tên gọi Naruto Shippūden: Narutimate Storm 4 (Japanese: NARUTO-ナルト- 疾風伝ナルティメットストーム 4 Hepburn: Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu 4), là một game đối kháng được phát triển bởi CyberConnect2 và được xuất bản bởi Bandai Namco Entertainment cho PlayStation 4, Xbox One và Steam vào tháng 2 năm 2016. Đây là phần tiếp theo của Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution . Được phát triển cho PlayStation 4 và Xbox One, một lịch trình phát triển hai năm đã diễn ra. 
- Phiên bản mở rộng dành cho Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 là Road to Boruto, phiên bản này được phát triển và biên soạn với ba tựa game khác là Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy , phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2017. Trò chơi nhận được đánh giá tích cực, với nhiều lời khen ngợi dành cho câu chuyện và đồ họa của trò chơi.
* Gameplay:
- Ultimate Ninja Storm 4 features gameplay akin to that of previous games in the series, in which players battle each other in 3D arenas. A returning feature which was omitted since the original Ultimate Ninja Storm is the ability to Wall Run. Players will be able to dynamically take to battle to the sides of the arenas, and battle on the walls of each stage. A major change to the feature is the ability to have one character be on the wall, while the other stays on the field. Originally the second player was automatically moved to the wall, to keep the battle flowing and the system in check. 
- The option to select one of three different fighting types has been removed, which was introduced in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, restoring the previous system of Ultimate Jutsu and Awakenings seen in the rest of the series. Another new feature is the ability to swap characters during battle, similar to games like Marvel vs. Capcom 3. 
- Awakenings and ultimate jutsus from previous games also return, and can now be shared between the switchable characters, meaning players can build up their meter with one character, switch to the other and use said abilities with the other character. However, the characters will now all share the same life bar. Also new to the franchise is the ability to break weapons and armor, both in free battle and boss battles. To support this, they have added the ability to create elemental damage; For example, fire can burn away clothing. Players can, however, get rid of the fire by moving around quickly throughout the area or by getting hit with water attacks...
* Lối chơi:
- Ultimate Ninja Storm 4 có lối chơi giống với các game trước trong cùng sê-ri, trong đó người chơi chiến đấu với nhau trong đấu trường 3D. Một tính năng đã bị bỏ qua kể từ Ultimate Ninja Storm đã được trở lại là khả năng Wall Run (leo tường). Người chơi sẽ có thể linh hoạt thực hiện để chiến đấu đến các bên của đấu trường, và chiến đấu trên các bức tường của từng giai đoạn. Một thay đổi lớn đối với tính năng là khả năng có một nhân vật ở trên tường, trong khi nhân vật kia ở lại trên sân. Ban đầu người chơi thứ hai được tự động di chuyển vào tường, để giữ cho trận chiến trôi chảy và hệ thống được kiểm soát. 
- Tùy chọn chọn một trong ba loại chiến đấu khác nhau đã bị xóa, được giới thiệu trong Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, khôi phục hệ thống Ultimate Jutsu và Awakenings trước đó được thấy trong phần còn lại của bộ truyện. Một tính năng mới khác là khả năng hoán đổi nhân vật trong trận chiến, tương tự như các trò chơi như Marvel vs. Capcom 3. 
- Awakenings và Ultimate jutsus từ các game trước cũng quay trở lại, các nhân vật có thể chuyển đổi qua lại thay nhau chiến đấu, tuy nhiên phải có thời gian nhất định để chuyển đổi giữa các nhân vật. Tất cả các nhân vật sẽ chia sẻ cùng một thanh HP (máu). Một điểm mới nữa của nhượng quyền thương mại là khả năng phá vỡ vũ khí và áo giáp, cả trong trận chiến tự do và trận đấu trùm. Để hỗ trợ điều này, họ đã thêm khả năng tạo sát thương nguyên tố; Ví dụ, lửa có thể đốt cháy quần áo. Tuy nhiên, người chơi có thể thoát khỏi đám cháy bằng cách di chuyển nhanh chóng khắp khu vực hoặc bị tấn công bằng nước...
* This version includes 7 DLCs (Phiên bản này bao gồm 7 bản mở rộng):
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – Pre Order DLC
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – The Sound Four Characters Pack
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – Gaara’s Tale Extra Scenario Pack
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – Shikamaru’s Tale Extra Scenario Pack
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – Traditional Festival Costume
- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto Expansion
* Selective Download (Lựa chọn cách download):
+ You can skip downloading of voice files and you don’t need. Here is the list of selective/optional files (Bạn có thể bỏ quả các file âm thanh ngôn ngữ nếu bạn không cần đến nó, để giảm thiểu tối đa dung lượng game, bên dưới là list âm thanh ngôn ngữ bạn có thể lựa chọn loại bỏ không tải về)

- setup-selective-md5-perfect.bin (this file MUST be downloaded if you plan to install MD5 Perfect Repack with all voiceovers included)
- setup-selective-voices-brazilian.bin
- setup-selective-voices-brazilian-2.bin
- setup-selective-voices-english.bin
- setup-selective-voices-english-2.bin
- setup-selective-voices-japanese.bin
- setup-selective-voices-japanese-2.bin
- setup-selective-voices-spanish.bin
- setup-selective-voices-spanish-2.bin

+ In example, if you want to launch the game with English UI/Subtitles/Voiceovers
skip all “selective” files, but download: 
- setup-fitgirl-selective-english.bin
- setup-fitgirl-selective-english-2.bin & all main files (01-15).
+ Ví dụ, nếu bạn muốn chạy game bằng định dạng ngôn ngữ tiếng anh, âm thanh tiếng anh, bạn có thể lựa chọn bỏ qua các file, ngoại trừ các file:
- setup-fitgirl-selective-english.bin
- setup-fitgirl-selective-english-2.bin và các file chính từ (01-15)
===============================================================================
Hướng Dẫn Cài Đặt 
Naruto Shippuden Untimate Ninja Storm4 V1.07 + 6DLCS
===============================================================================
Link Download Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - V1.07 + 6 DLCS (Full Game Max Speed All Links)
- Link Download:
Download Here
- Link mirror:
Download Here
- Link mirror:
Download Here
Link mirror:
Download Here
Link mirror:
===============================================================================
****CHÚ Ý****
Mật khẩu giải nén ( Default Unrar Password): 
[ infogatevn.com ]
Sử dụng IDM để tăng tốc độ tại file
Cài đặt Winrar bản mới nhất để giải nén file, tránh gặp lỗi không mong muốn khi sử dụng bản cũ.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm TRÁNH bị xóa file kích hoạt.

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments