Header Ads

(PC) Jump Force MUGEN V2 - 2019 Full Download For PC

Jump Force MUGEN V2 - 2019
Full Download For PC
Credit:
- Chars by: Mikel8888, Shadow Mercer, Akashi Mugen, Lemonstream, Inseph, MYTHOS, Knightmare, Salah, SuperNaruto64, Rivelio, Black Judai and TrafalgarLawzz
- Stages by: Excahm, mAdLaX, EXShadow, xX-Nero-Xx
- Screenpack by: Trator, TrafalgarLawzz
- Lifebar: V-HD Bars Lifebars by V-Nix

* Moveset:
=============================================
- Player 1 Scroll Keys: W,S,A,D - Attack Keys: J,K,L
- Player 2 Scroll Keys: ?,?,?,?  - Attack Keys: Numpad 1, 2, 3
=============================================
- Power Charge: Player 1: P, Player 2: Numpad 0
=============================================
- SPECIAL 1: Player 1: S D + J , Player 2: ?? + Numpad 1
- SPECIAL 2: Player 1: S A + J , Player 2: ? ? + Numpad 1
- SPECIAL 3: Player 1: S D + K , Player 2: ? ? + Numpad 2
- SPECIAL 4: Player 1: S A + K , Player 2: ? ? + Numpad 2
- SPECIAL 5: Player 1: S D + L , Player 2: ? ? + Numpad 3
- SPECIAL 6: Player 1: S A + L , Player 2: ? ? + Numpad 3
- ULTIMATE: Player 1: S + P, Player 2: ? + Numpad 0
=============================================
Note:
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
================================================================================
* How to install?
1. Extract .Rar File to anywhere you want.
2. Run Jump Force.exe to play game
3. Enjoy game.
* Cách cài đặt game:
1. Giải nén file .Rar ra bất cứ đâu bạn muốn.
2. Giải nén xong chạy file Jump Force.exe để chơi game.
3. Tận hưởng thành quả :D
================================================================================
Gameplay Jump Force 
MUGEN V2 - 2019 For PC
===============================================================================
* Link Download Jump Force MUGEN V2 - 2019 For PC
All Download Link Max Speed and Highly Recommend
* Link Download:
Download Here
Link Mirror:
Download Here
* Link Mirror:
Download Here
Link Mirror:
Download Here
===============================================================================
****CHÚ Ý****
  • Mật khẩu giải nén ( Default Extract Password):[ infogatevn.com ]
  • Tắt chương trình chặn quảng cáo trên trình duyệt
  • Sử dụng IDM để tăng tốc độ tại file
  • Cài đặt Winrar mới nhất để giải nén file, tránh gặp lỗi khi sử dụng bản cũ.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
  • Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm tránh bị xóa các file kích hoạt.

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

1 comment: