Header Ads

(PSP) Mortal Kombat: Unchained Full Download

Mortal Kombat: Unchained - PSP
Full Download
Ngày phát hành ban đầu: November 13, 2006
Nhà phát triển: Acclaim
Nhà xuất bản: Midway
Khung phần mềm:
Nền tảng: PlayStation Portable (PSP), Emulator (PC/Mobile)
Thể loại: Fighting
Ngôn ngữ: Multi Languages

* Overview:
Mortal Kombat: Unchained is the PlayStation Portable version of Mortal Kombat: Deception. The game was released on November 13, 2006, and includes the previously GameCube-exclusive characters Shao Kahn and Goro. It also adds to the roster Kitana, Jax, Frost and Blaze, who were previously unplayable and only found in Konquest mode. Unlike the previous iterations of the game, all of the characters, as well as the stages, are available from the outset, thus no longer requiring the need to unlocking them, though alternate costumes still need to be unlocked.
* Added Characters:
- Blaze – An Outworld elemental who was captured to incubate the means of Onaga's return, but is now free to pursue his own quest: to monitor the realms' companions and prepare for Armageddon, should they grow too powerful.
- Frost – Sub-Zero's traitorous disciple student who revived after her own freezing ability appeared to kill her.
- Jax – Soldier of the Outer World Investigation Agency who fell in battle, and revived to serve Onaga.
- Kitana – Princess of Edenia who was thought to be killed in battle and revived to serve Onaga; appears to be fully aware - if not in control of her actions.
* Tổng quan:
Mortal Kombat: Unchained là phiên bản được làm cho PlayStation Portable của Mortal Kombat: Deception. Trò chơi được phát hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2006 và bao gồm các nhân vật độc quyền trước đây của GameCube là Shao Kahn và Goro. Ngoài ra các nhân vật được thêm vào danh sách như Kitana, Jax, Frost và Blaze, những nhân vật này trước đây không thể chơi được và chỉ được tìm thấy trong chế độ Konquest. Không giống như các lần lặp lại trước của trò chơi, tất cả các nhân vật, cũng như các giai đoạn, đều có sẵn ngay từ đầu, do đó không còn cần phải mở khóa, mặc dù trang phục thay thế vẫn cần phải được mở khóa.
* Thêm nhân vật:
- Blaze - Một nguyên tố Outworld, người đã bị bắt để ấp ủ phương tiện trở lại của Onaga, nhưng giờ đây được tự do theo đuổi nhiệm vụ của mình: theo dõi các bạn đồng hành của cõi âm và chuẩn bị cho Armageddon, nếu chúng phát triển quá mạnh.
- Frost - Học trò phản bội của Sub-Zero, người đã hồi sinh sau khi khả năng đóng băng của chính mình xuất hiện để giết cô.
- Jax - Người lính của Cơ quan điều tra thế giới bên ngoài đã ngã xuống trong trận chiến, và hồi sinh để phục vụ Onaga.
- Kitana - Công chúa Edenia, người được cho là bị giết trong trận chiến và hồi sinh để phục vụ Onaga; dường như nhận thức đầy đủ - nếu không kiểm soát được hành động của cô.
Note:
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you. If the links eventually go offline, I will NOT be able to re-link to another server.
* All parts/posts of the infogatevn.com website are for private use only. No files are hosted on our server. All contents are provided by non-affiliated third parties. They are only indexed much like how Google works.If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Cảm ơn bạn!!!!
Gameplay 
Mortal Kombat: Unchained (PSP)
===============================================================================
Requirements (Yêu Cầu):
* Phần mềm giả lập PPSSPP 1.6.3 - PPSSPP1.6.3 (18) Lastest Version:
- Link Mshare:
- Link Mega:
- Link Google:
* Phần mềm giả lập PPSSPP Pro for Android:
- Link Download 1:
- Link Download 2:
===============================================================================
* Link Download: Mortal Kombat: Unchained (PSP) - 240Mb
All Download Link Max Speed and Highly Recommend
- Link Download 1:
+ Download Here
Link Download 2:
Download Here
Link Download 3:
+ Download Here
Link Download 4:
Download Here
===============================================================================
****CHÚ Ý****
Mật khẩu giải nén ( Default Extract Password): 
 [ infogatevn.com ]
Sử dụng IDM để tăng tốc độ tại file
Cài đặt Winrar mới nhất để giải nén file, tránh gặp lỗi khi sử dụng bản cũ.
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm tránh bị xóa các file kích hoạt.

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments