Header Ads

Dragonball Xenoverse2: Hướng Dẫn UNLOCK Tất Cả Nhân Vật DBX2 1.10.V2

DRAGONBALL XENOVERSE2
HOW TO UNLOCK ALL CHARACTERS + STAGES
FROM THE BEGINNING (DLC 1.10.v2)

Hướng dẫn chi tiết cách mở khóa (unlock all characters, stages) tất cả các nhân vật, đấu trường game Dragonball Xenoverse2 phiên bản mới nhất (DLC1.10).


=======================================================================
Yêu cầu - Requirements:
I. Dragonball Xenoverse2 1.10 V2 Download:
 - Link Mshare (High Speed - Recommend):
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

II. Tool Mod for DLC 1.10.V2
* 1. Xv2Patcher 2.7
 - Link Mshare (High Speed - Recommend):
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

* 2. Xv2Installer 2.8:
 - Link Mshare (High Speed - Recommend):
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here

III. File Unlock All Characters & Stages From The Beginning DBX2 1.10 v2. 2018:
 - Link MSHARE (High Speed - Recommend):
Download Here
 - Link Google Drive:
Download Here
 - Link MEGA:
Download Here

=======================================================================
BONUS:
* DOWNLOAD DRAGONBALL XENOVERSE2 SETUP:
DLC1.09 Hướng Dẫn Cài Đặt:
Click Here
DLC1.091 Hướng Dẫn Cài Đặt:
Click Here
DLC1.10 Hướng Dẫn Cài Đặt:
* Để tránh lỗi java khi tiến hành MOD, bạn nên download JAVA32bit:
File Save (Full Characters, Max Level All Races, All Skill, Accessories, Quest, Stages, Zeni, Medals...):
============================================================
* Xem thêm || For All Mod, Tool Mod, Edit Music, Background, Mod Hair... Click Here
Pack Mod 200 Added Characters/ thêm 200 nhân vật mới - Best of collection All DLC compatible
Download Here
Pack Mod 60 Added Characters/ thêm 60 nhân vật mới - Best of collection All DLC compatible
Pack Mod 70 Added Characters/ Thêm 70 nhân vật mới cực mạnh (Collection) All DLC  compatible
Download Here
Pack Mod 30 Added Characters/ thêm 30 nhân vật mới - Best of collection All DLC compatible
Pack Mod 20 Added Characters/ thêm 20 nhân vật mới - Best of collection All DLC compatible
Pack Mod 15 Characters P1 All DLC compatible:
Pack Mod 15 Characters P2 All DLC compatible:
Pack Mod Teen Saiyan All DLC compatible:
- Phần mềm giả lập tay cầm Xbox360ce_32|64bit:
============================================================


Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments