Header Ads

[Download] Dragon Ball Z vs One Piece Mugen for PC

Dragon Ball Z vs One Piece Mugen
About Dragon Ball Z vs One Piece Mugen:
A very solid and good looking Mugen game featuring characters from Dragon Ball Z and One Piece.
How to install - Cách Cài Đặt
You can play this game without installing - Không Cần Cài Đặt

Unzip the downloaded file (you can use WinRAR for example) - Chỉ Cần Giải Nén Là Chạy Game
Run mugen.exe in the main game folder - Chạy game bằng file MUGEN.EXE
Extra information - Thông Tin Thêm:
- Some characters folders (Game/chars/) contain Read-me files, in which you can find special moves and tips how to play more effectively.
- Một số thư mục nhân vật có chứa file README, trong đó bạn có thể tìm thấy cách hướng dẫn sử dụng nhân vật 1 cách hiệu quả.
Infomations - Thông tin phiên bản Dragon Ball Z vs One Piece Mugen PC:
Version: 2018
OS: Windows
Author: Kenshiro99
Multiplayer: Yes
File size: 254 MB
Language: English
===================================================================
Link Download Dragon Ball Z vs One Piece Mugen (254Mb):
- Link Mshare (High Speed - Recommend):

- Link MEGA:

- Link FileDwon:
====================================================================


Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

1 comment: