Header Ads

Naruto Shippuden Storm 4: Story Mode - Thuyết Minh: Tập 11 - Sự Xuất Hiện Của Các Hokage (Full HD)

Naruto Shippuden Storm 4: Story Mode - Thuyết Minh: Tập 11 
Sự Xuất Hiện Của Các Hokage (Full HD)Tóm Tắt Cốt Truyện Tập 11 Naruto Shippuden Storm 4:

"...Sau khi hồi sinh Orochimaru, Sasuke cùng đội trợ giúp của mình là nhóm Taka đi đến nơi mà "Kẻ biết mọi thứ" đang đợi - Làng Lá, nhà cũ của Sasuke, là nơi cậu ta đã trải qua rất nhiều chuyện tại đây. Tại đền thờ Uchiha phía sau con đường bị tàn phá, Sasuke và Orochimarru tiến hành một nghi lễ..." 

================================================ 
Link Download: 
* Download Naruto Shippuden Ninja Storm4 version 1.07 (Full 6 DLC) - Torrent File 
Link Download 
Link Mirror 
* Việt Hoá Naruto Shippuden Ninja Storm4 (Full cốt truyện/Main Quest + Nhiệm vụ/Side Quest) 
Part 1: 
Link Download 
Link Miror 
 Part 2: 
Link Download 
Link Mirror 
Part 3: 
Link Download 
Link Mirror 

Naruto Shippuden Storm 4: Story Mode - Thuyết Minh: Tập 11 - Sự xuất hiện của các Hokage


No comments