Header Ads

Hướng dẫn sử dụng Save Editor 0.7.4 for DLC1.09 Dragonball Xenoverse2 2018

Hướng dẫn sử dụng Save Editor 0.7.4 
game Dragonball Xenoverse2 - DLC1.09  

I. Yêu Cầu || Requirements:
- Dragonball Xenoverse2 Setup:
- Dragonball Xenoverse2 DLC1.09
- Để tránh lỗi java khi tiến hành MOD, bạn nên download JAVA32bit:
- Cài đặt .Net Framework (Ít nhất phiên bản V4.5):
- Nền Tảng Hỗ Trợ:
Chỉ trên PC (PS4 và hệ máy khác liên hệ với đội ngũ phát triển tool)
Dragonball Xenoverse2: Save Editor 0.7.4 2018

II. How to use|| Hướng Dẫn Sử Dụng:
1. Kéo thả file save của bạn (có dạng: DBXV2.SAV)
vào XV2SAVDEC, 1 file mới sẽ được tạo ra (DBXV2.sav.dec).
2. Chạy XV2 Save Editor (bằng quyền Admin), Chọn Menu File -> Open -> Chọn File DBXV2.sav.dec
3. Sau khi thay đổi xong file save, lưu file lại.
4. Kéo thả DBXV2.sav.dec vào XV2savdec.
5. Chạy game và thưởng thức.


- Drag and drop your savegame DBXV2.sav into xv2savdec, a new file will be generated: DBXV2.sav.dec
- Run XV2 Save Editor, then File > Open
- Select DBXV2.sav.dec
- After making your changes, save your file
- Drag and drop DBXV2.sav.dec into xv2savdec.
- Run the game and enjoy


* Featrures || Tính Năng:
    1. Edit character's || Chỉnh sửa nhân vật: 
      - Name || Tên
      - Race || Chủng Tộc
      - Level || Cấp độ
      - Experience points || Điểm kinh nghiệm
      - Attributes || Điểm thuộc tính (điểm tiềm năng)
      - Super soul (for each preset) || Super Soul
      - QQ bang (for each preset) || QQ bang
      - Skills (for each preset) || Kỹ năng
      - Current mentor || Thiết lập "thầy hướng dẫn", tạo độ thân thiện với "thầy"...
       2. Set score and rank for all quests || Thiết lập điểm số và hạng cho các nhiệm vụ:
      - Main Story || Cốt truyện chính
      - Parallel quests || Nhiệm vụ phụ 1
      - Mentor quests || Nhiệm vụ với thầy
      - Side Quests (Guru's house, Capsule Corporation, Great Saiyaman Justice Partrols, Frieza's spacship, Awakenings) || Nhiệm vụ phụ 2...
      3. Set locked/unlocked status for all skills || Mở khóa tất cả các kỹ năng:
      - Super attacks
      - Ultimate attacks
      - Evasive skills
      - Awoken skills
    4. Edit items (Inventory) || Chỉnh sửa hòm đồ:
      - Upper body
      - Lower body
      - Hand
      - Feet
      - Accessory
      - Super soul
      - Mixing items and food
      - Important objects
      - Capsules
      - QQ Bangs
    5. Edit Play Data || Chỉnh sửa dữ liệu người chơi

III. Link Download|| Tải Về Save Editor for DLC1.09 DBX2:
- Link Mirror

IV. BONUS || Xem Thêm:
- View more Dragonball Xenoverse2 Mod here: + Click Here - File Save (Full Character, Skill, Accessories, Quest, Stage, Zeni...): + Click Here - Pack Mod 60 Added Characters/ thêm 60 nhân vật mới - Best of collection DLC1.08 compatible + Click Here - Pack Mod 70 Added Characters/ Thêm 70 nhân vật mới cực mạnh (Collection) DLC1.08 compatible + Click Here - Phần mềm giả lập tay cầm Xbox360ce_32|64bit cho bạn nào cần: + Link Download + Link Mirror

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi nhiều video hấp dẫn nữa các bạn nhé, cảm ơn các bạn.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments