Header Ads

Hướng dẫn Mod Full Nhân Vật Dragonball Xenoverse2 DLC1.09 (03.03.2018)

How to mod full Characters DLC 1.09
 Mod Full Nhân Vật DBX2 DLC1.09
Required| || Yêu Cầu:

- Tool Mod DLC1.09:

- Dragonball Xenoverse2 Setup:

- Để tránh lỗi java khi tiến hành MOD, bạn nên download JAVA32bit:

- Download File: "Full Characters From The Beginning DLC1.09"

- Download Mod Omi King of Saiyan:


If these file have password, it should be: lonelymanhg; Sorry for the inconvenience.

Dragonball Xenoverse2: Mod Full Character From The Beginning

* Bonus (Maybe you need):
- All Mod Dragonball Xenovese2 Here:

- File Save (Full Character, Skill, Accessories, Quest, Stage, Zeni...):

- Pack Mod 60 Added Characters/ thêm 60 nhân vật mới - Best of collection DLC1.08 compatible

- Pack Mod 70 Added Characters/ Thêm 70 nhân vật mới cực mạnh (Collection) DLC1.08 compatible

- Phần mềm giả lập tay cầm Xbox360ce_32|64bit cho bạn nào cần:

No comments