Header Ads

Dragonball Xenoverse2: Hướng dẫn tải và cài đặt sử dụng Tool Mod Mới 03.2018

Hướng dẫn Tải và Cài Đặt Tool Mod mới 18.03.2018 
Xv2Patcher2.1 + Xv2Install2.2
Note:
* At this version, Flex sdk and Java are NOT LONGER NEEDED. 
* Tại phiên bản mới này, Flex Sdk và Java không cần thiết phải cài đặt.
Warnings:
* Put everything in folders with only ascii symbols. Avoid extracting the installer on paths that have non-ascii characters. 
* Đặt tất cả mọi thứ vào thư mục với các biểu tượng chỉ ascii. Tránh trích xuất trình cài đặt trên các đường dẫn có các ký tự không phải là ASCII.

Link download Lastest Tool Mod for DLC1.09 14032018(Xv2installer2.2 + Xv2Patcher2.1):

Dragonball xenoverse2: Lastest Tool Mod V2.2 2018

How to install?
I. XV2INSTALL 2.2:
Copy and Paste "Xv2Install" Folder to DBX2 Directory
II. XV2Patcher 2.1:
- Copy Folder "Bin+XV2PATCHER" paste ovewrite to DBX2 Install Directory
- Copy Folder "data" in "[Optional] XV2Patcher UI Extensions", paste to DBX2 Install Dir
- Copy file "dinput8.dll" in "-- alternative dll --" Folder, paste to DBX2 Ins Dir
Finish. Now we could use this lastest tool mod to install file x2m or edit st you want.

BONUS || Xem Thêm:
- View more Dragonball Xenoverse2 Mod here: + Click Here - File Save (Full Character, Skill, Accessories, Quest, Stage, Zeni...): + Click Here - Pack Mod 60 Added Characters/ thêm 60 nhân vật mới - Best of collection DLC1.08 compatible + Click Here - Pack Mod 70 Added Characters/ Thêm 70 nhân vật mới cực mạnh (Collection) DLC1.08 compatible + Click Here - Phần mềm giả lập tay cầm Xbox360ce_32|64bit cho bạn nào cần: + Link Download + Link Mirror

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi nhiều video hấp dẫn nữa các bạn nhé, cảm ơn các bạn.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments