Header Ads

Download File Save Max All Races Level, Skill, Accessories, Quest, Zeni, TPMedals...100% Work

DRAGONBALL XENOVERSE 2 - DLC1.09
Download file save Max All Level, Skill, Quest...
(Lastest Update for DLC1.09)


I. Important Note and Requirements (Unless it could be done):
* Update Tool Mod for DBX2 DLC1.09 (XV2intall V2.2 + XV2Patcher V2.1)
Dragonball Xenovers2 - File Save Max Level
II. Link Download:
* Link Download File Save 5 Races Max (Level, Skill, Accessories, Main Quest, Unique QQBang, Max frienship with all Masters, Unlimit Zeni, TPMedals…)
* Link Update File Unlock All Characters+Stages From the beginning DBX2 DLC1.09:
Dragonball Xenovers2 - File Save Max Level
III. How to Install || Hướng dẫn cài đặt:
* Hướng dẫn chép đè file Save chi tiết bạn xem tại đây:
* Hướng dẫn mod full nhân vật và đấu trường chi tiết bạn xem tại đây:
IV. Bonus:
* All Mods, Video, Tool, File edit…for Dragonball Xenoverse2 Update Here:

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi nhiều video hấp dẫn nữa các bạn nhé, cảm ơn các bạn.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments